Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Od dnia 25 maja 2018 roku przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

Sarmatia Ventures Sp. z o. o. (dalej: Sarmatia Ventures), z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305177, posiadająca NIP: 5213484705, działa z poszanowaniem Państwa prywatności.

Sarmatia Ventures jest Administratorem Państwa danych osobowych. Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich zasad udostępniania przez Państwa danych osobowych, w tym podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Użytkownik korzystający ze strony internetowej zgadza się na warunki określone Polityką Prywatności oraz Klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych przez Sarmatia Ventures. Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej, dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, jednocześnie wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie.

Sarmatia Ventures będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe (w tym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) tylko w celu, w jakim zostały przekazane, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane w sposób mający zapewnić ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sarmatia Ventures może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom, z których usług korzysta w związku z administrowaniem Serwisem, a także innym spółkom z grupy Sarmatia Ventures. Podmioty te są zobowiązane do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i nie są uprawnione do wykorzystania danych osobowych w celach innych niż te, dla których zostały przekazane. Ponadto, Sarmatia Ventures może przekazywać dane osobowe organom państwowym lub podmiotom odpowiedzialnym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie zgłaszania działań niepożądanych.

POLITYKA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Sarmatia Ventures, jako Administrator, w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób i w jakim celu gromadzi dane osobowe, w jakim zakresie je przetwarza, komu je udostępnia oraz jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności, Klauzuli informacyjnej oraz danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu proszę kierować mailowo na adres:  biuro@sarmatia.vc lub listownie na adres siedziby Sarmatia Ventures.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: biuro@sarmatia.vc

OGÓLNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami art. 6 RODO, w sytuacjach, w których jest to niezbędne do realizacji umów sprzedaży, realizacji działań marketingowych i promocyjnych, a także świadczenia usług polegających na udzieleniu odpowiedzi na przesłane, za pośrednictwem arkusza kontaktowego, pytania. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane i udostępniane, w oparciu o inne, nadrzędne nad RODO, przepisy prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania, w tym do czasu wygaśnięcia roszczeń, o ile inne przepisy nie nakazują przetwarzania danych przez okresy dłuższe. Jeśli zwrócicie się Państwo z żądaniem usunięcia Swoich danych, zrobimy to bez zbędnej zwłoki, o ile nie będzie to sprzeczne z prawem i aktualnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych, np. do celów podatkowo – skarbowych, archiwizacyjnych i innych.

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

  • Pełnej informacji o przetwarzaniu danych,
  • Sprostowania lub usunięcie danych,
  • Ograniczenia przetwarzania danych,
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Przeniesienia danych,
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • Złożenia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, w której przetwarzanie danych byłoby niezgodne z prawem,

ZAKRES GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SARMATIA VENTURES

Poniżej przedstawiamy szczegółowy obraz tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Państwa dane są nie tylko bezpieczne, ale również wykorzystywane w sposób minimalny, niezbędny do prowadzenia przez nas normalnej działalności biznesowej.

JAK ZBIERAMY PAŃSTWA DANE?

Niektóre dane są gromadzone, gdy są nam przez Państwa udostępnione. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których Państwo korzystacie lub kiedy uzyskujecie dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na ten temat poniżej.

DO CZEGO UŻYWAMY PAŃSTWA DANYCH?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i firmy. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Dane kontaktowe, które Państwo udostępniacie służą do realizacji usługi – przekazywania informacji zwrotnej, w zakresie działalności Sarmatia Ventures.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie mają status poufnych zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, wewnętrzną Polityką Ochrony Danych i niniejszą Polityką Prywatności. Wszelkie dane osobowe przechowujemy na zabezpieczonym serwerze.

ANALITYKA I NARZĘDZIA INNYCH FIRM

Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę, mamy możliwość śledzenia Państwa zachowania na tej stronie. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych firm zewnętrznych. Analiza Państwa zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa z tych danych. Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi lub zmieniając ustawienia Swojej przeglądarki internetowej.

CIASTECZKA „COOKIES”

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookies nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po każdej wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o używaniu plików cookies, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookies. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookies pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność witryny. Pliki cookies, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wysyłacie Państwo nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które Państwo dobrowolnie podają, aby odpowiedzieć na pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody. Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzacie Państwo do formularza kontaktowego, wyłącznie za Państwa zgodą w ramach art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Można zapobiec zapisywaniu tych plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziecie mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz Państwa uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookies dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

SPRZECIW WOBEC PROMOCYJNYCH WIADOMOŚCI E-MAIL

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych na tej stronie w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

KONTAKT Z SARMATIA VENTURES

Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności lub danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@sarmatia.vc lub listownie na adres siedziby Sarmatia Ventures.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI SARMATIA VENTURES.

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności bez podania przyczyny.

Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Prywatności będzie każdorazowo umieszczona w jej treści.